Ochrana vody

Povinnosti vyplývající z legislativy ochrany vod

  1. Povolení
  2. Souhlasy
  3. Vyjádření
  4. Ochrana vodních poměrů
  5. Podzemní vody
  6. Odpadní vody
  7. Závadné látky
  8. Vodní díla
  9. Záplavová území
 

FOTODOKUMENTACE ZE SERVISU

► Příklady správného nakládání se závadnými látkami

thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS

254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.