Chemické látky

Chemické látky a směsi (dále jen chemické látky) jsou běžnou součástí života každého motoristy - uživatele automobilu, motocyklu či provozovatele servisu. V případě, že mají chemické látky jednu nebo více škodlivých vlastností, je potřeba s nimi zacházet zvláštním způsobem.

Co vše je potřeba zajistit při nakládání s chemickými látkami, které každý motorista běžně používá, najdete v následujících kapitolách

  1. Nakládání s chemickými látkami a směsi - vybrané povinnosti
  2. Příklady běžně používaných chemických látek
  3. Nakládání s chemickými látkami v praxi
  4. Označování a balení chemických látek a směsí, bezpečnostní listy
  5. Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  6. Zásady první pomoci
  7. R-věty, S-věty (H-věty, P-věty, EUH-věty)
  8. Právní předpisy
  9. Metodické pokyny
 

 

thumb

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.