thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

thumb

VYBRANÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O ODPADECH

  1. 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  2. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
  3. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

     

 

  •  

 

DOPORUČUJEME

V sekci „Doporučujeme“ naleznete výběr vhodných nádob určených pro shromažďování odpadů.