Jak to všechno začalo

Touhou člověka je od nepaměti pohybovat se co nejrychleji a nejpohodlněji. Proto vývojem opustil běh po čtyřech a začal používat pouze dvě končetiny. Když viděl rychlost některých zvířat a jeho neschopnost je dostihnout, zvolil variantu jízdy na nich. Ve svém pohodlí je začal sedlat. Když tento posun v rychlosti a pohodlí zvládl, tak se musel zamyslet a vynalezl kolo. Kolo upevnil k vozu a komfortně se přesouval z místa na místo. To mu ale nestačilo, a tak s vozy začal závodit. Tažná zvířata už však rychleji nemohla. Člověk se zamyslel a byl tu parní stroj. Ten začal roztáčet kola, a to nejdříve na vodě a později na suchu. Na souši se dávala dvě a dvě kola vedle sebe jako u vozatajských kočárů a také dvě za sebe jako u velocipedů. S pozdější změnou paliva pro pohon strojů si člověk začal podmaňovat také nebe.

V dnešní době tryskových strojů nejvyšší rychlosti dosahují právě nadzvuková letadla; auta, motocykly a lodě významně zaostávají. Závody se však konají všude na světě a touha člověka být nejrychlejší dosahuje maxima.

Zaměříme se na auta a motorky, protože jsou nám smrtelníkům nejvíce dostupné a pro život bližší. Používání aut a motorek pro závody je velmi náročné na osoby jako závodníky a také na techniku, kterou ovládají.

Závodníci musí vynakládat svoje velké umění a dovednosti podpořené fyzickou vybaveností tělesných schránek, a proto je můžeme jednoznačně zařadit mezi sportovce. Ti se sdružují v různých organizacích, které je řídí a dávají jim pravidla soutěží, aby byla zajištěna rovnost podmínek pro všechny.

Motocyklový sport

Celosvětovou organizací zastřešující motocyklový sport je FIM, v plném názvu „Federation Internationale de Motocyclisme“, který je sportovní autoritou pro pořádání všech mistrovství světa.  Organizace byla založena v roce 1904 v Paříži. V současné době je prezidentem Jorge Viegas a FIM sídlí ve švýcarském městě Mies. Řídí 107 národních motocyklových federací v Evropě, Severní a Jižní Americe, Africe a v Asii a Oceánii. Sama federace má 32 zaměstnanců řídících 13 komisí.

Na našem evropském kontinentu je pro pořádání závodů Mistrovství Evropy sportovní autoritou FIM Europe. Organizace byla připravena k založení 5. září 1995 v Mnichově 7 zakladatelskými zeměmi, kterými byly Francie, Itálie, Švýcarsko, Řecko, Slovensko, Portugalsko a Německo. Na konci roku se přidaly ještě Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva a Česká republika. K oficiálnímu založení došlo na kongresu v Aténách v roce 1997. V současné době je prezidentem pan Vincenzo Mazzi z Itálie a organizace zastřešuje 47 národních federací z Evropy. FIM Europe sídlí v italském Římě a sekretariát má 5 zaměstnanců řídících 12 komisí a 2 panely.

V České republice je v současnosti autoritou Autoklub České republiky. Ustavující valná hromada Českého klubu motocyklů je datována na únor 1904. V roce 1910 splynul s Českým klubem automobilistů a konečně v roce 1922 byla svolána valná hromada klubů za účelem změny názvu na Autoklub Republiky Československé (ARČ). Po rozdělení Československa v roce 1993 byl přijat současný název Autoklub České republiky (AČR). Prezidentem je v současné době JUDr. Jan Šťovíček a klub sídlí v Praze. Samotný motocyklový sport zajišťuje sportovní komise –  Motocyklový sport AČR ("MS AČR"). Funkčnost zabezpečují 4 zaměstnanci a řídí 12 komisí a svazů.

 

 

 

 

 

 

 

Automobilový sport

Celosvětovou organizací zastřešující automobilový sport je FIA, plným názvem Fédération Internationale de l’Automobile. Federace byla založena v roce 1904 v Paříži. V současné době je jejím členem 227 národních organizací ze 132 zemí. Prezidentem FIA je pan Jean Todt z Francie. Kanceláře jsou v Paříži a Ženevě.

V České republice je v současné době sportovní autoritou Autoklub České republiky (AČR). Jeho ustavující valná hromada je datována na březen 1904, pod názvem Český klub automobilistů. V roce 1910 splynul s Českým klubem motocyklistů a v roce 1922 dostala organizace název Autoklub Republiky Československé (ARČ). Po rozdělení Československa v roce 1993 byl přijat současný název Autoklub České republiky (AČR).

 

 

Komiks "Motosport slovem i obrazem"

Prohlédněte si komiks, který se jednoduchou a poutavou formou snaží upozornit na rizika pořádání motocyklových podniků, která hrozí ve vztahu k životnímu prostředí.

Ilustrovaný průvodce FIM

Stáhněte si materiál "Ilustrovaný průvodce - Environmetální politika" vydaný FIM. K dispozici je ve více jazykových mutacích, v češtině dosud vydán nebyl.

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.

FOTOGALERIE

V galerii naleznete fotografie ze sportovních podniků, které se v poslední době konaly u nás nebo jinde v Evropě. Fotografie se zaměřují hlavně na oblast ochrany životního prostředí, najdete zde ale i záběry z průběhu závodů.