Jak na to...

Po kliknutí na následujcí odkazy si můžete prohlédnout fotodokumentaci z areálu, který byl pro konání závodu připraven v souladu s požadavky na ochranu prostředí. Můžete jej tedy považovat za jakýsi vzor a inspirovat se jím při organizaci vlastního sportovního podniku.

Nakládání s odpady

Ochrana vody

Ochrana před hlukem a další opatření