ISO 14001

Environmental management systems
SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

 

Co Vás čeká při přípravě na zavedení systému dle ČSN EN ISO 14001

  • analýza aktuálního stavu ve vztahu k životnímu prostředí
  • zpracování příručky managementu environmentu
  • zpracování registru legislativy
  • zpracování environmentální politiky, stanovení cílů a programů managementu environmentu
  • identifikace environmentálních aspektů a dopadů činností firmy a následné vypracování registru environmentálních aspektů
  • zpracování potřebné dokumentace pro stanovené postupy
  • provedení interního auditu společně se jmenovaným interním auditorem
  • proškolení zaměstnanců v oblasti systému managementu environmentu
  • závěrečná certifikace systému managementu environmentu certifikační autoritou

Pokud organizace splní požadavky na zavedení ISO 14001 je každoročně povinna provádět dohledový audit a každý třetí rok následuje recertifikační audit pro udělení prodloužení platnosti certifikátu zavedeného environmentální systému managementu.

 

 

 

ČSN EN ISO 14001

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.