Ochrana ovzduší

Upozorňujeme, že do 31.3.2019 bylo potřeba zpracovat souhrnnou provozní evidenci.

Povinnosti vyplývající z legislativy ochrany ovzduší

  1. Zařadit zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie
  2. Při umístění, stavbě a zahájení provozu zdroje postupovat v souladu s legislativou
  3. Zpracovat provozní řád
  4. Systematicky zjišťovat znečišťující látky
  5. Vést provozní evidenci
  6. Hlášení souhrnné provozní evidence a poplatkového hlášení
  7. Zpracovat bilanci rozpouštědel
 

POZITIVNÍ PŘÍKLADY

Prohlédněte si správně vybavený servis. Povšimněte si označení shromažďovacích prostředků na odpady, zajištění nádob se závadnými látkami apod. V souhrnu se jedná o jakýsi vzorový servis, který může sloužit jako podklad pro vybavení dalších provozů.

 

thumb

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  • 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
  • 330/2012 Sb.,o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
  • 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování

ZDROJ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Zdroj znečišťování ovzduší je základním pojmem v oblasti ochrany této složky životního prostředí. Jsou jimi dopravní prostředky, v autoservise potom např lakovny nebo kotelny, ale třeba i mycí stoly používající rozpouštědla.

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.