3. Zpracovat provozní řád

Povinnost zpracovat provozní řád je v nové legislativě řešena mnohem přehledněji, než tomu bylo v původní legislativě. Zda má konkrétní zdroj povinnost zpracovat provozní řád dle zákona o ochraně ovzduší lze zjistit přímo v příl. č. 2 zákona. Zdroje, které tuto povinnost mají, jsou označeny křížkem ve sloupečku C. Pro příklad uvádíme, jak jsou z tohoto pohledu řešeny kotelny, lakovny a čerpací stanice pohonných hmot.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kotelny zpracování provozního řádu nevyžadují, zatímco lakovny a čerpací stanice pohonných hmot ano.

Co musí provozní řád obsahovat?

Obsah provozního řádu je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.