5. Vést provozní evidenci zdroje

Provozovatelé vyjmenovaných zdrojů jsou povinni vést průběžnou evidenci zdroje znečišťování ovzduší a jednou ročně zpracovat souhrnnou provozní evidenci.

Způsob vedení provozní evidence

Požadavky na vedení provozní evidence řeší vyhláška č. 415/2012 Sb. Náležitosti provozní evidence jsou uvedeny v příloze č. 10, náležitosti souhrnné provozní evidence jsou popsány v příloze č. 11.