Ekologické osvědčení ŠKODA

Co je Ekologické osvědčení

Ekologické osvědčení je certifikát, který uděluje společnost Škoda Auto a.s. provozovatelům servisů zapojených v síti obchodníků s vozidly této značky. Obdržením Ekologického osvědčení dává servis Škoda jasně najevo, že splňuje nejen zákonné předpisy týkající se odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany ovzduší, ale také požadavky na ochranu životního prostředí dané společností Škoda Auto.

Držitelem certifikátu se může stát pouze servis zapojený v síti prodejců Škoda Auto a.s.

Aktuální seznam držitelů certifikátu naleznete ZDE.

Výhody držitele certifikátu

  • získání podrobného přehledu o stavu a chování servisu k životnímu prostředí
  • jistota vedení servisu ve vztahu ke kontrolním úřadům pro ochranu životního prostředí
  • finanční a materiálové úspory - co je ekologické, bývá i ekonomické
  • vylepšení image a reklamy servisu ve vztahu k zákazníkovi a široké veřejnosti
  • konkurenční výhoda pro získání veřejné zakázky na prodej nových vozidel
  • finanční podpora ze strany České pojišťovny

Průběh udělování Ekologického osvědčení

  1. Provozovatel autoservisu provede důslednou přípravu svého provozu. Je nezbytné shromáždit a utřídit všechny dokumenty požadované legislativou a poradenským servisem Škoda Auto. Kontrola se musí zaměřit i na vlastní provoz. Všechny nalezené nedostatky je třeba odstranit před přizváním auditorské firmy
  2. Přezkoušení servisu a udělení Ekologického osvědčení pracovníkem auditorské firmy poradenského servisu Škoda. Pokud jsou nalezeny dílčí nedostatky, je provozovatel vyzván k jejich odstranění. Pokud jsou nedostatky zásadní, je přezkoušení vyhodnoceno jako neúspěšné a je k němu nutno přistoupit až po odstranění těchto závad.
  3. Kontrola splnění opatření za účasti pracovníka oddělení Ochrany životního prostředí Servisních služeb Škoda a poradenské firmy.

 

Na co se audit zaměřuje?

Během přezkoušení jsou zkontrolovány všechny nezbytné dokumenty, které vyžaduje legislativa životního prostředí a další související právní předpisy. Dále je prověřeno plnění požadavků, které na své servisní partnery v oblasti životního prostředí klade společnost Škoda Auto.

Během přezkoušení je rovněž provedena kontrola samotného provozu. Důraz je kladen nejen na naplňování legislativních požadavků, ale rovněž na přístup k životnímu prostředí a celkovou funkčnost a efektivitu zavedeného systému.

Aktuální kontrolní otázky si můžete prohlédnout  ZDE.

 

Platnost certifikátu

Platnost certifikátu je stanovena na dobu dvou let. Po uplynutí této doby je servis znovu přezkoušen a po dvou letech, tzv. zkušební době, se platnost certifikátu obchodníkovi Škoda prodlouží na dva roky.

V případě neplnění či porušování směrnic Poradenského servisu pro ochranu živ. prostředí odebere pracovník zkoušející organizace obchodníkovi Škoda osvědčení do doby sjednání nápravy.

Certifikát platí pouze pro servis, či jeho provozovnu, která je na osvědčení uvedena. Použití někým jiným bez schválení vydavatele není dovoleno.

V případě zájmu o zapojení se do systému a získání certifikátu Ekologické osvědčení nás prosím kontaktujte přes  kontaktní formulář nebo telefonní číslo +420 233 339 718.

Ekologické osvědčení

Certifikát, který uděluje společnost Škoda Auto a.s. provozovatelům servisů zapojených v síti obchodníků s vozidly této značky za ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

thumb

DOPORUČUJEME

V sekci DOPORUČUJEME naleznete výběr sortimentu z oblasti olejového hospodářství a skladování, ukázky vhodných nádob na shromažďování odpadu a příklady absorbčních prostředků, utěrek a rohoží.