Hluk a vibrace

1. Hluk

Hluk je zvláštní, často opomíjenou, složkou životního prostředí. Negativní působení hluku si lidé často ani neuvědomují. Účinky hluku však působí skrytě na psychiku člověka.

Účinky působení hluku jsou velmi individuální, záleží na vždy momentálním psychickém a fyzickém stavu každého jednotlivce. Působení hluku může ovlivňovat nejen psychický stav (nervovou soustavu, proces trávení), ale může mít i fyzické důsledky (poškození sluchového aparátu).

Při měření hluku jsou nejčastěji zjišťovanými parametry hladina, spektrum a směrová charakteristika hluku.

Hluk je jakýkoliv nežádoucí, nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk.

Největším zdrojem hluku je doprava, a to doprava letecká, železniční a také automobilová doprava .

 

Touto problematikou se zabývá také Evropský parlament a Evropská rada.

Nové značení pneumatik platné od 1. listopadu 2012 se týká pneumatik vyrobených po 30. červnu 2012. Bude se jednat o pneumatiky pro osobní automobily, lehká užitková vozidla a nákladní automobily. Mimo rámec vytyčené legislativy budou pneumatiky pro motocykly, protektorované, profesionální off-roadové, závodní a dojezdové rezervní pneumatiky, dále pneumatiky s hroty, pneumatiky určené pro vozidla, jejichž první registrace proběhla před 1. říjnem 1990, pneumatiky s rychlostním indexem nižším než 80 km/h nebo pneumatiky určené pro ráfky s průměrem menším než 254 mm či větším než 635mm.

Každá pneumatika bude obdařena standardizovaným štítkem, který bude informovat o třech klíčových vlastnostech pneumatiky: valivý odpor, přilnavost na mokru a vnější hlučnost.

.

 

Valivý odpor (hospodárnost)

Valivý odpor má přímý vliv na spotřebu paliva a životní prostředí. Čím nižší valivý odpor pneumatika má, tím je nižší spotřeba pohonných hmot a produkce oxidu uhličitého. Na štítku je stupnice A až G (A – nejnižší, G – nejvyšší valivý odpor).

 

Přilnavost na mokru

Čím lepší adheze pneumatiky na mokré vozovce, tím je kratší její brzdná dráha. Značení je vyjádřeno úrovněmi A až G (A – nejlepší, G – nejhorší). Posun o jednu úroveň by měl odpovídat prodloužení/zkrá­cení brzdné dráhy z rychlosti 80 km/h o 3 – 6 metrů.

 

Vnější hlučnost

Vnější hlučnost je vyjádřena v decibelech a k označení se používá 1 – 3 zvukové vlny. Jedna čárka (vlna) spotřebiteli říká, že hlučnost pneumatiky je minimálně o 3 decibely nižší, než je nejvyšší povolená hodnota podle nařízení, která budou vstupovat v platnost v období 2012 – 2016.

1 černá zvuková vlna = o 3dB méně než budoucí přísnější evropský limit.

2 černé zvukové vlny = již splňuje budoucí evropský limit.

3 černé zvukové vlny = splňuje současný evropský limit.

 

Zdroj: http://www.topdrive.cz/clanky/znaceni-pneumatik-podle-eu/

2. Vibrace

§ 33 zákona o ochraně veřejného zdraví se vztahuje k vibracím. Podle ustanovení tohoto paragrafu nesmí být v chráněných vnitřních prostorech instalovány stroje a zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.

V případě umístění zdroje vibrací mimo chráněné vnitřní prostory, může provozovatel instalovat takový stroj nebo zařízení v okolí bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

 

Provozovatel zdroje však musí (studií o přenosu vibrací) prokázat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že nedojde k nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v těchto stavbách.

Nezávadnost zdroje vibrací se prokazuje v průběhu stavebního nebo jiného řízení upraveného zvláštními předpisy, při kterém je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným správním orgánem (§ 77 zákona).

Nařízení vlády pak obsahuje další ustanovení týkající se vibrací souvisejících s prací a pracovním prostředím a také souvisejících s chráněnými vnitřními prostory staveb.

 

3. Právní předpisy

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je zakotvena v § 30 – 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Limity pro hluk jsou podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Předpis 1222/2009 Evropského parlamentu a Evropské rady.